Groep 6

In groep 6 vindt er een vervolg plaats op het leerproces uit de voorgaande jaren. Tijdens het zelfstandig werken en bij het verwerken van opdrachten en informatie wordt de lat steeds hoger gelegd. Er kunnen bij de leerlingen binnen één groep grote verschillen zijn. Voor de een is herhaling en (extra) instructie erg belangrijk, de ander is toe aan meer verbreding en/of verdieping van de aangeboden lesstof. We proberen de kinderen op hun eigen niveau te begeleiden. Dit geldt niet alleen voor de didactische ontwikkeling, maar zeker ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom wordt er regelmatig individueel en klassikaal geëvalueerd. In het rapport hebben we als vervolg hierop ook voor de leerlingen ruimte om zelf te evalueren en daarmee kritisch naar hun eigen handelen en leren te kijken. Dit alles is natuurlijk een leerproces wat al start in groep 1.

Bij het rekenen komt de aandacht vooral te liggen op delen, breuken en verhoudingen en wordt er een start gemaakt met cijferen. Uiteraard moeten hierbij de tafeltjes goed beheerst worden. Dit is basiskennis van het verdere rekenen! We gaan er vanuit dat de kinderen de tijd (klok), dagen van de week en de maanden van het jaar beheersen.

Ook de zaakvakken worden verder uitgediept. Naast geschiedenis, natuurkunde en techniek, is er het vak aardrijkskunde. Voor groep 6 staat Nederland op het programma. De kinderen krijgen op school de gelegenheid om de toetsen van deze zaakvakken voor te bereiden. We vinden het enerzijds belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd nog lekker kunnen spelen, anderzijds geeft het ons de mogelijkheid kinderen te observeren en te begeleiden tijdens het leren leren.

Een “groeisprong”…

Rond het 10e jaar vindt er een soort “groeisprong” plaats. Kinderen worden lichamelijk groter en willen dit ook graag laten merken én zien. Ze gaan zich stoer(der) gedragen en willen niet afgaan t.o.v. de andere kinderen uit de groep. Ook de eerste meningsverschillen tussen de jongens en meisjes gaan ontstaan. Dit geeft soms onzekerheden, die de kinderen graag willen verbloemen door compensatie gedrag. Dat kan lastig zijn voor jezelf en de omgeving. Het herkennen & erkennen van wat er met je kind gebeurt is voorwaarde om hem/haar in deze fase goed te begeleiden.

Kinderen willen meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Het is goed om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. Duidelijke grenzen blijven echter ook belangrijk. Net als de communicatie tussen school – ouders – kind.