Groep 1-2
Hier volgt in het kort een beschrijving van wat we zoal doen op school in de kleutergroepen!


 
Kring
Elke morgen beginnen we in de kring. De dagindeling met alle activiteiten die we die dag gaan doen, wordt aangegeven met pictogrammen, zodat iedereen weet wat we die dag gaan doen.
 
Speelwerkuur:
Met behulp van het taakbord gaan de kinderen een opdracht maken of kiezen een werkje of spel. Deze opdrachten en hoeken zijn aangepast aan het thema waar we op dat moment mee werken. De kinderen kunnen dit als spelen ervaren, maar we hebben duidelijke bedoelingen bij de opdrachten die aangeboden worden. Denk aan taaldoelen, rekendoelen, motorische doelen, enz.
 
Fruit eten/ continurooster:
Rond 10 uur is het tijd voor fruit en drinken we water. Om 11.45 beginnen we aan onze boterhammen. We eten gezellig in de eigen klas, samen met de juf.
 
Gym/ buiten spel:
Elke dag staat beweging op het programma. Dit kan gym zijn of buiten spel. Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym van een vakleerkracht. De overige dagen door de eigen leerkracht of spelen we bij lekker weer buiten met karren en in de zandbak.
 
Dagafsluiting:

We sluiten de dag af in de kring en bespreken de dag na.
 
Vrijdag in groep 2:
Op deze dag treffen we de nodige voorbereiding om uw kind klaar te stomen voor groep 3, dit betekent van een speelhouding naar een leerhouding! We leren vanaf de herfstvakantie letters en na de kerst starten we met de rekenmethode pluspunt van groep 3. Kinderen van groep 1 en instromers zijn deze dag vrij.