De Schoolraad

De taakstelling van een schoolraad is om te functioneren als een klankbord dat zich uitspreekt over de wijze waarop de school inhoud en vorm geeft aan het bijbrengen van normen en waarden aan kinderen en de wijze waarop de school de pedagogische opdracht vervult. Ouders kunnen zich dus met name uitspreken over de pedagogische kwaliteiten.