Groep 4
 

Het leesonderwijs neemt nog steeds een belangrijke plaats in tijdens het vierde schooljaar. En er wordt begonnen met begrijpend lezen aan de hand van de methode “Goed gelezen”, het aanbieden van nieuwsbegrip en het technisch lezen (de techniek om te kunnen lezen) wordt verder ontwikkeld tijdens de diverse leesactiviteiten zoals het vrij-lezen, werken met onze nieuwe methode Zuid station, duo-lezen en voorlezen. Activiteiten die we verder nog inzetten om de zwakkere lezer te helpen zijn: race lezen, ralfi lezen en het dagelijks flitsen van woorden.
 
Voor taal maken we in groep 4 een start met de methode "Staal" waarin onder andere gewerkt wordt aan woordbouw, zinsbouw, schrijven (stellen) en spelling.
 
Tijdens de schrijflessen komen de hoofdletters aanbod en moeten de kinderen op kleinere lijntjes leren schrijven. Er staan nog wel hulplijntjes bij.
In groep 4 wordt de methode “Pluspunt” ook ingezet tijdens de rekenlessen.
Er wordt gewerkt aan sommen tot de 100, uiteindelijk zelfs naar de moeilijke zoals bijvoorbeeld 36 + 48= … en 51 – 23= ... Gedurende het schooljaar komen de tafels 2-4-5-10 aan bod en natuurlijk kinderen worden gestimuleerd om ook de andere tafeltjes al in te oefenen.
 
Door de lessen verweven wordt er gewerkt met diverse onderdelen uit het programma “Met sprongen vooruit”, een manier van werken waardoor de kinderen het rekenen ook echt kunnen voelen en beleven met de hele klas.
Voor wereld oriëntatie is er een nieuwe methode wijzer door waarbij de vakken , geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs geïntegreerd zijn. Leefstijl (sociaal- emotioneel) en projecten rondom catechese. Er wordt daarnaast flink getekend en geknutseld en wordt één keer per week de gymzaal verruild voor het zwembad. De zwemlessen vinden in een aangegeven periode plaats.
 
Op het planbord staat voor de kinderen elke dag duidelijk aangegeven wat we gaan doen en hoe lang de activiteit duurt.  Ook zijn de verschillende niveaus voor rekenen af te lezen. Dit bord is een voorloper op het Formicabord dat ingezet wordt in de bovenbouw.