Groep 3
Na de kleuterjaren komt groep 3 aan de beurt. Het is leuk om te zien dat de kinderen met verschillende verwachtingen de klas binnenkomen. Het ene kind kan niet wachten om te beginnen met het lezen en schrijven terwijl een ander het spannend vindt en zich afvraagt of het moeilijk zal zijn. Sommige kinderen proberen elk woord te lezen dat ze tegenkomen. We proberen een goede balans te vinden zodat de kinderen zich prettig voelen in de groep.
 
Lezen in groep 3
In groep1/2 is een start gemaakt met het leren van de letters en cijfers. In groep 3 wordt via de methode “Veilig leren lezen” gestart met het leren lezen en het is daarom een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Deze digitale  methode werkt met leskernen. Tijdens het verhaal komen woorden centraal te staan en deze woorden worden aangeleerd. Rond kerstmis zijn alle letters aan bod geweest waarmee de kinderen zelf nieuwe woorden vormen naast de aangeboden woorden. Na kerst komen taalregels en begrijpend lezen aanbod. We werken op vier verschillende niveaus: ster (basisstof met extra instructie en begeleiding), maan (basisstof), raket (basisstof met wat extra uitdaging), zon (de kinderen die al vlot kunnen lezen en weten wat ze lezen zodat ze de opdrachten uit het speciale zon werk- en leesboek zelfstandig kunnen maken en lezen). Het is een veelzijdige methode met veel mogelijkheden en activiteiten zowel digitaal, op papier en handelend bezig zijn.

We doen nog meer
Het is natuurlijk niet alleen lezen in groep 3. Dagelijks staat ook rekenen op het programma.  Wij rekenen met de methode Pluspunt. Tijdens de rekenlessen zullen er lessen zijn waarbij nieuwe stof aangeboden wordt. Daarna volgen er lessen waarbij de kinderen zelfstandig met die nieuwe stof aan de slag gaan. Daarnaast gebruiken wij activiteiten uit ‘met sprongen vooruit’ Dit zijn automatisering oefeningen die op een speelse manier gebracht worden.

Bij de schrijflessen leren de kinderen letters schrijven van het woord dat ze ’s morgens geleerd hebben. In de loop van het jaar wordt er overgestapt van losse letters schrijven naar het aan elkaar schrijven.

Andere vakken die in de loop van het week aanbod komen zijn: muziek, handvaardigheid/tekenen, gym, drama/dans, verkeer, leefstijl (sociaal-emotionele ontwikkeling), geschiedenis, natuur-, aardrijkskunde en taalspelletjes. In de loop van het jaar wordt nog aangevuld met diverse projecten bijvoorbeeld samen met groep 4 of met de gehele school.

Na de herfstvakantie wordt er gestart met de weektaak. Op maandag plannen de kinderen voor elke dag een taak met de Dalton dag kleuren. De verschillende vakken komen in de weektaak aanbod met daarnaast nog ‘Zoem de bij’ op de computer. Deze manier van werken leert de kinderen om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor de geplande taken. Verder is er natuurlijk ook nog plaats voor een vrije keuze taak.