Medezeggenschapsraad
 
De MedezeggenschapsRaad (MR) bestaat uit deze 6 personen; 3 ouders en 3 teamleden.
 
 
Ouders:    
Sylvia Willemsen (voorzitter) Ilse van de Ven Dirk Antonius
Teamleden:    
Wanda van Beers Ineke Jansen Loes Hakkens
 
Tenslotte neemt als adviseur namens de directie Harrie Rooijackers ook deel aan de vergaderingen en evt. besprekingen met derden.
De M.R. vergadert 6 keer per jaar; deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Als u meer informatie wilt over de MR;
klik hier