Vertrouwenspersoon.

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de directie. Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek bespreken met onze interne contactpersonen van de school; Irma Baijens en/of Lianne fransen. De contactpersonen zijn door het bestuur benoemd om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen van de onderwijsstichting KempenKind; Irma van Hezewijk en/of El Theuws.

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de KBO besturenorganisatie waarbij onze stichting is aangesloten.


Interne vertrouwenspersonen
Irma Baijens
0497-512279
ibaijens@kempenkind.nl

of
Lianne Fransen
0497-512279
lfransen@kempenkind.nl


Externe vertrouwenspersonen
Irma van Hezewijk
06-54647212
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

of
El Theuws
06-12407652
eltheuws@vertrouwenswerk.nl


Website externe vertrouwenspersonen: : www.vertrouwenswerk.nl

 


Rijksinspectie:                                                                        
Mr. drs. H.L. Popeijus                                                                  
Rijksinspectiekantoor Eindhoven                                               
Zernickestraat 6
5612 HZ  Eindhoven
Postbus  530
5600 AM Eindhoven                                                                                                                                  
tel: 040-2197000