Daltonbasisschool  Jacobus is een school binnen Onderwijsstichting KempenKind.
 
     
   

Over de historie van onze school school klik hier


Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Daltonbasisschool Jacobus heeft het Brabants verkeersveiligheidslabel behaald. Onze school blijft in ontwikkeling met een activiteitenplan in het kader van BVL. Verkeersonderwijs, schoolomgeving en ouderbetrokkenheid worden verbeterd om de verkeersveiligheid rond de school en in het algemeen te vergroten. Ouders en teamleden vormen een werkgroep die het halen van het label co÷rdineert. Dat betekent dat de doelstellingen zijn gehaald, maar om dit label te behouden is constante aandacht noodzakelijk. De werkgroep draagt bij aan de praktische verkeerslessen die het label voorschrijft. Indien nodig helpen zij de groepsleerkracht bij de organisatie en uitwerking van de praktische verkeerslessen.
Onze school biedt voldoende kwaliteit voor verkeerseducatie, verkeer is verankerd in de schoolorganisatie. De school neemt haar verantwoordelijkheid en betrekt daar op een goede manier de ouders ook bij.