Ziekmelding

Als uw kind ziek is of naar de dokter moet wilt u dat dan telefonisch melden, liefst vr 8.15 uur, op het telefoonnummer van school (0497-512279). Ook is het natuurlijk mogelijk om dit op school zelf tegen de leerkracht te zeggen.
Als het om een verlof gaat maakt u dan gebruik van n van onderstaande formulieren.


Verlofaanvraag 
 
Documenten voor verlofaanvraag: