De ouderraad

De ouderraad organiseert diverse activiteiten voor de kinderen.

Deze activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage die vrijwillig is.

Naast de ouderbijdrage wordt door de ouderraad ook €10,- per kind uit groep 3-8 per jaar gevraagd voor deelname aan de natte gymlessen.

In de ondergenoemde brief vindt u meer informatie over de ouderbijdrage.

De penningmeester van de ouderraad neemt initiatief voor betaling via een persoonlijke brief aan de ouders.

Hier vind je de brief van de overeenkomst ouderbijdrage 2016-2017.

Als uw kind instroomt tussen 1 januari 2017 en 30 april 2017 geldt een ander tarief. Voor de overeenkomst van de ouderbijdrage voor instromers vind je hier desbetreffende brief.
Stroomt uw kind ná 30 april 2017 in hoeft u geen ouderbijdrage meer te betalen voor schooljaar 2016-2017.