Protocol hoofdluis op de Jacobusschool.
 
Na iedere schoolvakantie vindt in elke groep een luizencontrole plaats. Deze controles worden uitgevoerd door een luizenbrigade. Per klas zijn er ouders die de controle uitoefenen en dit registreren in een map, zij worden hierbij aangestuurd door een luizenco÷rdinator.
Hieronder de stappen wanneer er bij een controle luizen of neetjes gesignaleerd worden.

 
  1. De luizenmoeder meldt dit meteen aan de co÷rdinator hoofdluis en de leerkracht.
  2. De co÷rdinator neemt contact op met de ouder van het kind/kinderen om mede te delen dat er luizen/neten zijn geconstateerd bij hun kind.
  3. Aan de ouders wordt gevraagd hun kind zo snel mogelijk te behandelen, er wordt verwezen naar dit protocol op de site van de Jacobusschool.
  4. De ouders van de overige kinderen in de groep krijgen via de mail een bericht dat er hoofdluis gesignaleerd is in de groep van hun kind.
  5. Na 1 of 2 weken wordt er een extra controle gehouden bij iedere leerling van de groep waarin de luis geconstateerd is.
  6. Een overzicht van alle controles/nacontroles worden genoteerd in de luizenmap.
Als er tussentijds door ouders naar school gebeld wordt dat er thuis luizen gesignaleerd zijn volgen dezelfde stappen.

Voor informatie over hoofdluis kunt u terecht op de website van de GGD.