Met ingang van het schooljaar 2016-2017 blijven alle kinderen over.

Schooltijden
De tijden zijn voor onze school per maandag 5 september 2016 als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:                 8.20 tot 14.30 uur
Woensdag:                                                                                   8.20 tot 12.20 uur
Kleuters van groep 1 zijn hele vrijdag vrij.
Kleuters van groep 2 op vrijdag:                                      8.20 tot 12.00 uur.
Alle kinderen blijven tussen de middag over.
 
Hieronder volgen praktische zaken m.b.t tijden en wat mee te nemen.
 
Hoe is de invulling van het continurooster aangepakt?
Na het besluit tot invoeren van continurooster is vanuit het schoolteam een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft vragen, mogelijke knelpunten, wensen en oplossingen verzameld binnen het team. Ook opmerkingen en suggesties van ouders tijdens de enquête zijn meegenomen.
Denk hierbij aan:
Voldoende rust voor de kinderen tussen de middag, verschillende behoeften van kinderen in de pauze, bruikbare ruimtes benutten, personele bezetting en rusttijden.
 
Navraag bij andere scholen met een continurooster leerde ons dat elke school het op een andere, eigen manier doet. De werkgroep heeft daarom een voorstel gemaakt met drie varianten voor de best mogelijke invulling voor onze school. Het schoolteam heeft hieruit gezamenlijk een keuze gemaakt. De gekozen variant is daarna verder uitgewerkt. Er is bijvoorbeeld bewust gekozen voor gespreide speeltijden. Daarmee komen we tegemoet aan de wens om kinderen de nodige rust en ruimte te bieden.
 
Het nieuwe weekrooster
Vanaf 8.05 uur mogen kinderen het schoolplein op, om 8.20 uur beginnen de lessen.
Om tijdig met de lessen te kunnen beginnen gaat de eerste bel om 8.15 uur en gaan de kinderen naar binnen. Bij de tweede bel kan de leerkracht met de les beginnen.
Voor de schooltijden: zie begin van deze tekst.
 
Om het voor de kinderen overzichtelijk te houden, eten en spelen de groepen gespreid. We hebben hiervoor gekozen omdat we anders te veel leerlingen tegelijk op de speelplaats hebben en we willen de kinderen zoveel mogelijk de ruimte geven om te kunnen spelen.
  Speelpauze Eten in de groep Speelpauze
Kleutergroepen 10.15 uur-10.30 uur 11.45 uur-12.15 uur 12.15 uur-12.45 uur
Groep 3, 4 en 5 10.15 uur-10.30 uur 12.00 uur-12.15 uur 12.15 uur-12.45 uur
Groep 6, 7 en 8 10.00 uur-10.15 uur 12.15 uur-12.30 uur 11.45 uur-12.15 uur
 
Bij slecht weer blijven kinderen net als nu in de ochtendpauze, gewoon in de eigen groep. De kinderen kunnen dan kiezen uit diverse spelletjes, puzzels, tekenen, lezen, etc.
 
Praktische invulling lunch- en speelpauze
Elke groep heeft een kwartier lunchpauze, bij de kleuters wordt dat iets verlengd op basis van behoefte aan meer tijd om te eten. De leerkrachten zijn zoveel mogelijk zelf bij de groep. Zij kennen de kinderen immers het beste wat prettig is. De leerkrachten worden daarbij in de groepen 1 tot en met 3 ondersteund door stagiaires, kinderen uit groep 8 of ouders. Degenen die graag een keer mee willen helpen tijdens het overblijven, kunnen zich aanmelden via de website door hun naam in te vullen op de gewenste dag. Dit kan via een aparte agenda voor de groepen 1-2a, 1-2b en 3. Zie hiervoor de website van onze school en de mail van d.d. 15 juli.
 
Lunchen in de eigen groep
Alle kinderen eten met de leerkracht in de eigen groep. De leerkracht laat de kinderen aan hun eigen tafel eten; bij kleuters kan dit ook in de kring gebeuren. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een gezellige en informele sfeer waarbij rustig gegeten kan worden. De weekhulpjes krijgen vaste taken voor het klaarzetten en opruimen van de spullen. Zo leren de kinderen dat zij met elkaar verantwoordelijk zijn. Natuurlijk kan er tijdens het eten rustig gepraat worden. Ook is er de mogelijkheid om een boek voor te lezen of zo nu en dan iets te bekijken op het digibord. Rust en gezelligheid tijdens de lunch hebben een groot effect op een positief groepsklimaat.
 
Spelen tijdens de middagpauze
Voor of na het eten gaan de kinderen buitenspelen. Het buitenspelen gebeurt onder begeleiding van leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel (directeur, intern begeleider, administratieve kracht, conciërge) en stagiaires.
Wanneer de leerkracht zelf pauze heeft, wordt hij/zij vervangen door een collega of stagiaire. In principe gaan alle kinderen naar buiten om te spelen; wij vinden dit erg belangrijk en stimuleren daarom het buitenspel.
 
Het lunchpakket voor uw kind
U geeft uw kind(eren) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (deze dag niet voor groep 1 en 2) een lunchpakket mee met eten en drinken. Geef uw kind niet meer mee dan het gewoonlijk eet tussen de middag. Datgene wat niet opgegeten wordt, gaat mee naar huis zodat u zelf thuis kunt zien wat uw kind op school gegeten heeft.
 
Wij vinden gezond eten en drinken belangrijk. We zijn niet voor niets een sportieve en Gezonde School. Daarom vragen wij u om uw kind een gezonde lunch mee te geven (boterham, cracker, beschuit, fruit of groente). Dit betekent dat kinderen geen snoep, chips, of koolzuurhoudende drank mee mogen nemen. Wat koeken betreft: dit is lastig te definiëren. Vanuit gezondheid geen koek. Ontbijtkoek, peperkoek of rijstwafel is geen probleem.
We kregen een heel praktische tip van de ouderraad: het voedingscentrum heeft een interessante site over eten op school: http://www.voedingscentrum.nl/nl/ik-ga-naar-school/wat-eet-je-op-school . Zeker de moeite waard om te bekijken.
 
Wij verzoeken u om uw kind(eren) een broodtrommel en een drinkbeker/flesje/pakje mee te geven en geen plastic zakjes. Na het drinken gaat het flesje/pakje in de broodtrommel en weer mee terug naar huis. We stimuleren het gebruik van een drinkbeker om de afvalberg te beperken. Verpakkingen worden door de kinderen mee naar huis genomen. Een ander voordeel van een drinkbeker: drank in sommige drinkbekers blijft langer koel. We hebben op school geen mogelijkheid om etenswaar/drank voor de kinderen te koelen. Dat zal dus moeten gebeuren via een gekoelde drinkbeker of een broodtrommeltje met bv. een koelelement. Ook hierover geeft het voedingscentrum tips.
 
Zet de naam van uw kind op de broodtrommel en beker/flesje/pakje. Het eten wordt in de rugzak/tas bewaard aan de kapstok van het kind in de gang.
 
Bijzonderheden en medicatie melden
Zijn er met betrekking tot uw kind bijzonderheden met lunchen op school en is dit nog niet bij ons bekend? Meldt u dit dan bij de leerkracht. Dit geldt ook voor kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, maakt u hierover afspraken met de desbetreffende leerkrachten. Per kind wordt dan vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.
 
Kosten voor ouders
Aan het continurooster zijn voor ouders geen extra kosten verbonden.