Informatie voor nieuwe ouders
 
Ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging van de leerkracht(en) waarbij uw kind in de groep komt.  Hierbij ontvangt u tevens een informatieboekje, een vragenlijst en een uitnodiging voor 4 kijkmiddagen.
De kijkmiddagen vinden plaats op dinsdag- en donderdagmiddagen, voorafgaande aan de 4e verjaardag (als de kijkmiddagen voor u niet uitkomen, kunt u in overleg de dagen wijzigen).
Uw kind mag vanaf zijn/haar 4e verjaardag beginnen.
We adviseren om tijdens de decembermaand en in de laatste 6 weken voor de vakantie niet in te stromen i.v.m. de drukte in de groep in die periode.


Wilt u uw kind aanmelden op de  Jacobusschool? Klik hier voor het inschrijfformulier.
Als u het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend hebt kunt u het inleveren op school.
Graag ook bij inlevering van het formulier een kopie van het ID van uw kind meesturen of -geven.