Wij zijn groep 3


Voor meer foto's kijk onder het kopje; "foto's"

PowerPointpresentatie van de infoavond
 
BELANGRIJKE WEETJES OVER GROEP 3
Binnenbrengen van de kinderen
Na vanavond willen wij u vragen om uw zoon of dochter alleen naar binnen te laten gaan.
 
Verjaardag vieren
In groep 3 wordt de verjaardag gevierd zonder de ouders erbij. ’s Morgens in de kring wordt de jarige uitgebreid in het zonnetje gezet en rond kwart voor tien wordt er getrakteerd. Mogen wij u vragen om een kleine, gezonde traktatie mee te geven en even van te voren contact op te nemen met de juf om precies af te spreken wanneer de verjaardag plaats vindt.
 
Wensjes
Voor jarige papa’s, mama’s, opa’s en oma’s mogen er wensjes gemaakt worden. De kinderen doen dit tijdens de inloop of als ze klaar zijn met een werkje en moeten hier zelf aan denken. Is er een bruiloftsfeest op komst, dan graag even een briefje aan de juf, zodat er iets speciaals gemaakt kan worden.
 
Meebrengen van spulletjes en speelgoed
Maandagmorgen in de vertelkring, de dag na hun verjaardag en de dag na Sinterklaas mogen de kinderen iets kleins meebrengen om te laten zien. Heeft uw kind spulletjes bij voor het thema/ onderwerp van een activiteit waar we rond werken, dan graag even de naam erop zetten.
 
Gymmen
Woensdag en vrijdag.
Graag op die dagen een gymtas meegeven met daarin gymschoenen, een gymbroek, een T-shirt en een handdoek, evt. badmuts of slippers. Mag uw kind niet mee gymmen, dan graag even een briefje voor de juf.
 
Leesdas, Lettervos
Iedere week wordt er op school een aflevering van Leesdas gekeken. Het is leuker voor de kinderen als u die nog niet van te voren thuis bekijkt (achteraf bekijken kan natuurlijk wel).
 
Nakijkwerk
Wij doen ons best om zoveel mogelijk werk van de kinderen na te kijken, maar soms lukt het ons niet om alles na te kijken (gemiddeld zijn er zo’n 4 stapels van ongeveer 25 werkboekjes per dag). Daarom zullen we soms ook steekproefsgewijs of selectief nakijken. Ook leren we de kinderen om hun werk zelf na te kijken, want hier leren ze heel veel van.
 
Vrij vragen
Uw kind is leerplichtig, dus vrij vragen moet via de directeur (meester Harrie) gebeuren.
 
Doorgeven opvang
Het is voor ons praktisch om te weten welke kinderen wanneer naar de opvang gaan  op school. Mochten er wijzigingen zijn of een incidentele verandering, zou u dat dan a.u.b.  aan ons door willen geven?
 
Als uw kind het moeilijk heeft
Als wij op school merken dat uw kind ergens moeite mee heeft (dat kan didactisch of sociaal-emotioneel zijn), dan brengen wij u op de hoogte. Is er in de thuissituatie iets voorgevallen of merkt u dat er iets is bij uw kind, kom dan gerust even naar ons toe om dit met ons te bespreken.
 
Thuis lezen
In groep 3 wordt er op school een groot beroep gedaan op uw kind. Wij willen u dan ook vragen om thuis de kinderen gewoon lekker te laten spelen. Is het nodig om nog ergens extra in te oefenen, dan krijgt u dat tijdig van ons te horen. Wel willen we u er op wijzen dat het voor kinderen heel goed en belangrijk is als er dagelijks wordt (voor)gelezen. Ook kan er dagelijks geoefend worden met het thuisprogramma van zoem de bij.
 
Heeft u vragen?
Weet dat bij ons altijd de deur voor u open staat! Is het een korte mededeling of vraag, dan kan dat voor schooltijd (bij belangrijke info graag op een briefje), anders graag even een afspraak maken.
Via de mail kan er ook contact opgenomen worden.
hmatthijsse@kempenkind.nl
wvbeers@kempenkind.nl