EERSEL - De kinderziektes zijn er uit sinds de ingebruikname in mei. De gebruikers van Kindcentrum hebben hun plekje wel gevonden.
 ED Jos Houbraken 02-03-18,

Twee scholen en kinderopvang in één gebouw gaat prima samen, zo vinden ze in Eersel. Op vrijdag 9 maart 2018 heeft de officiële start van Dalton Basisschool Jacobus, basisschool Wereldwijs en Nummereen Kinderopvang plaats gevonden.
Het heeft heel wat kruim gekost om alle wensen, die modern onderwijs eist binnen het financiële budget passend te krijgen. Maar na vijf jaar van plannen maken en veel overleggen,
staat er een modern, energievriendelijk gebouw dat klaar is voor de toekomst.
Het gebouw zit meteen goed vol. Jacobusdirecteur Harrie Rooijackers: ,,Het gebouw is gebaseerd op cijfers uit 2011 en die voorzagen in een krimpend aantal leerlingen. Daarom kampen we nu met ruimtegebrek en worden niet alle ruimtes gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. In de toekomst moet zich dat oplossen.”

Beweging
Met de kinderopvang in huis is er altijd beweging. Van 7.00 tot 19.00 uur en 52 weken per jaar. Mariëlle Peters: ,,De belangstelling voor de opvang van 0 tot 4-jarigen is groot en voor de buitenschoolse opvang moeten we nogal eens zoeken naar ruimte.
Maar de samenwerking is optimaal. Samen komen we er altijd uit.”
De onderlinge samenwerking tussen de drie partners is soepel gegaan en sneller dan verwacht. Ilse Wielockx van Wereldwijs: ,,Er zijn drie verschillende teams in één gebouw gestopt. Ik ben trots op de flexibiliteit van ieder. Het is probleemloos verlopen. We zijn een gezamenlijke pedagogische lijn aan het ontwikkelen. Er zijn veel raakvlakken en toch genoeg ruimte om ieders eigen schoolconcept en identiteit vorm te geven. Mooi om te zien dat er veel wordt samengewerkt, overlegd en ruimtes gedeeld. We voelen ons samen verantwoordelijk. En het korte lijntje met de kinderopvang is heel fijn.”

Teamkamer
Ontmoeten vindt veel plaats in de grote teamkamer. Het sinterklaasfeest en carnaval werden samen beleefd. Wensen blijven er. Met name de inrichting van het buitengebied krijgt nog veel aandacht. Rooijackers: ,,We willen nog de omgeving aanpakken met speel- en beweegmogelijkheden. Het hele gebied rond de sporthal en een deel van het Zuiderpark moet op de schop. Hiervoor voeren we overleg met de gemeente en de bewoners in de buurt.”
Rooijackers vervolgt: ,,Onze ambitie ligt hoog, daarom is het niet zo eenvoudig geregeld. De buurt heeft er ook heel wat drukte bijgekregen. Maar er is een goed overleg en samen komen we hier ook weer uit.”