Een kijkje in de   Dalton basisschool Jacobus

 
De Jacobusschool is een Daltonschool. Na de visitatie van de Nederlandse Daltonvereniging, in november 2012, zijn we officieel gecertificeerd. Op 15 maart 2018 staat een volgende visitatie op het programma.
Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wat houdt Daltononderwijs in op onze school?
Via deze pagina willen we u wat meer uitleg geven over ons Daltononderwijs.
 
In de link
Dalton in theorie vindt u de verschillende onderdelen die belangrijk zijn binnen het Daltononderwijs 
Bij de drie pijlers:
 1.Verantwoordelijkheid/Eigenaarschap  
2.Zelfstandigheid  3.Samenwerking
 4.Reflectie wordt uitgelegd hoe dat bij ons op school vorm krijgt.
Daarnaast vindt u ook nog uitleg over het werken met de
Taak.