Hoe steekt het huidige voortgezet onderwijs in elkaar?

VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Na de basisschool kan een leerling naar het VMBO, de HAVO of het VWO.
Het VMBO is inmiddels een aantal jaren oud, het is in de plaats gekomen van het VBO en de MAVO. Voor leerlingen die het reguliere VMBO nog erg pittig vinden is er het praktijkonderwijs of andere vormen van speciaal voortgezet onderwijs (SVO).

Iedere school begint met de basisvorming van twee of drie jaar. Van klassikaal les volgen naar zelfstandig en in groepjes werken is daarbij de didactische verandering. Verder is het uitgangspunt een zo breed mogelijke vorming voor alle leerlingen, waarbij er meer samenhang is tussen vakken onderling.

 
Voor meer informatie http://www.devogids.nl/


www.en-watnu.nl
www.kennisnet.nl
www.rythoviuscollege.nl
www.piusxcollege.nl
www.sondervick.nl