Het pestprotocol
 
Op school hanteren we met zijn allen het pestprotocol van de St Jacobusschool. Hieronder kunt u de 9 gouden regels terugvinden die we samen met de kinderen besproken hebben en die in iedere groep terug te vinden zijn. Tevens kunt u hieronder ook de uitgebreide versie vinden die we als leerkrachten bij ons op school hanteren.
 
D.m.v. de sociaal emotionele methode Leefstijl leren we veel over de omgang met elkaar, maar ook wie ben jij Ún wie ben ik. Daarnaast zijn er verschillende momenten in het jaar dat het pestprotocol en/of de gouden regels d.m.v. een activieteit weer erbij gepakt worden. Hierbij worden zowel taal- als creatieve activiteiten ingezet.  
 
Klik hier om het pestprotocol te openen.                           
 

 
De negen gouden regels tegen het pesten op de Jacobusschool zijn:
  
1. We respecteren elkaars privacy, geen ongewenste post (niet anoniem via mail of briefjes).
2. Je mag kinderen nooit op hun uiterlijk beoordelen.
Je accepteert een kind zoals hij of zij is, iedereen is anders en mag er zijjn.
3. Alle kinderen mogen meedoen, je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten.
Iedereen hoort erbij, speel met elkaar!
4. Je blijft van andermans spullen af, ben voorzichtig met spullen!
5. Je scheldt een ander kind niet uit en verzint geen bijnamen. Ben aardig voor een ander!
6. Je lacht een ander niet uit en je roddelt niet over andere kinderen. Geef elkaar complimentjes!
7. Je bedreigt elkaar niet en doet elkaar geen pijn. Help elkaar!
8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen. Als je zelf ruzie hebt, praat met elkaar en luister naar elkaar. Lukt dat niet, dan ga je naar de leerkracht!
9. Als je ziet dat een kind gepest wordt vertel je dat aan een leerkracht, dat is dan geen klikken!