STAKING

13-04-2018
13 april nam ook onze school deel aan de oproep tot staken door de basisscholen in de provincies Noord-Brabant en Limburg.
Natuurlijk hopen ook wij dat de regering voldoende tegemoet komt aan onze wensen zodat verdere acties niet nodig zijn. Met de lente in zicht willen we dat zonnig in zien!Dinsdag 3 april heeft het College van Bestuur van KempenKind aangegeven de oproep van de onderwijsbonden tot staking door basisscholen in Noord-Brabant en Limburg op vrijdag 13 april te ondersteunen.
De leerkrachten van onze school besloten om gehoor te geven aan de stakingsoproep.
Dat betekent dat we op onze school (evenals Wereldwijs) op vrijdag 13 april geen lessen verzorgen en alle kinderen die dag dus vrij hebben.
 

"We staken nu met collega's om straks niet met te weinig collega's te staan". Veel scholen in de regio doen hetzelfde.


We hopen op uw begrip en steun. We realiseren ons dat het opvangen van kind(eren) voor het ene gezin makkelijker te organiseren is dan voor het andere. Maar we hopen met de staking een duidelijk signaal af te geven om te voorkomen dat we in de toekomst klassen op het laatste moment naar huis moeten sturen omdat er geen vervanging beschikbaar is.